Jenotaliseds notidik valik

Kobojonam jenotalisedas löpükamas, moükamas, jelodamas, stöbamas e guvanas. Ad brefükam lisedi, kanoy välön lisedasoti, gebananemi, u padi tefik.

Jenotaliseds

No dabinons notets in jenotalised at.